• سیستم‏های تهویه صنعتی
 •  سیستم‏های تهویه بیمارستانی
 •  بهد اشت و سلامت محیط‏های کاری
 •  تهویه فضاهای تمیز  (Clean Room)
 •  تهویه تاسیسات زیر زمینی
 •  تهویه تونل‏های ریلی، جاده‏ای و مترو
 •  تهویه در معادن
 •  تهویه در گلخانه‏ها و دامداری‏های صنعتی
 •  مقررات و استانداردها
 •  طراحی فن‏ ها
 •  فیلترها، دریچه ‏ها و غبارگیرها
 •  تهویه مطبوع در صنایع
 •  تجهیزات، تعمیر و نگهداری
 •  طراحی بهینه تجهیزات و کاهش مصرف انرژی
 •  گرمایش و سرمایش صنعتی
 •  بهداشت حرفه‏ ای
1 2 3 4 5