تهویه صنعتی روندی است برای کنترل تأثیرات ذرات آلاینده، گازهای سمی و شیمیائی، بخارات و ذرات قابل اشتعال یا انفجار بر روی پرسنل و افرادی که در معرض بـرخورد با آنها قرار دارند. یکی از روش‌های کنتـرل توسط تخلیه هوای آلوده از محیط کاری و جایگزین نمودن آن با هـوای تمیز می‌باشد. روش‌های دیگر شامل تغییرات در فرآیند، تغییرات در رویه کار کردن جایگزینی و استفاده از گـازهای کمتـر سمی و یا حـذف گـازهای سمی است. در تهویه صنعتی عموماً تخلیه دود و بخارات ناشی از جوشکاری، بخـارات محلول‌ها، بخارات مواد نفتی یا شیمیائی و غبارات از محوطه کاری مد نظر می‌باشد. با تخلیه هـوای آلوده و جـایگزین نمودن هـوای سالم، می‌باید مشکل سرمایش و گرمایش پرسنل و هدر دادن انرژی به جد در نظر قرار گیرد. روند تغییرات در فرآیند ساخت، تولید و ارائه خدمات و نیاز فزآینده در بهبود فضا و محیط کار، چالشی جدی در فراروی طراحان سیستم‌های پیشرفته صنعتی قرار داده است. این نوع سیستم‌های تهویه با فـرآیندهای تولید و سیستم‌های خدماتی تأسیسات تشکیل مجموعـه‌ای یکپارچه را مـی‌دهند. بهینه سازی سیستم‌های تهـویه صنعتی نیـاز به ابـزارهای جـدید طراحی و نوآوری‌های فنی دارد. چالش‌های رو در رو در تهویه صنعتی فقط محدود به راه حل‌های فنی نمی‌باشند. بلکه در برگیرنده استانداردهای فنی و سیاست‌های عملی جدید جهت تقویت پیشرفت‌های تکنولوژیکی نیز می‌باشند.

با فرآیند صنعتی شدن کشور موضوع تهویه صنعتی از اهمیت روزافزونی بـرخوردار شده است. مشکلات چالش برانگیزی که اکنون در این رابطه در کشور با آن مواجه می‌باشیم و همچنین عدم آشنائی مهندسین با اصول تهویه و عدم وجود استانداردهای لازم، دانشگاه صنعتی شریف را بر آن داشت که برنامه‌ای مدون برای برگزاری سالانه همایش و کارگاههای آموزشی در ارتباط با تهویه صنعتی و بهداشت محیط کار را طراحی و اجرا نماید.

هدف اصلی این کنفرانس آشنا نمودن و آموزش مؤثر و اقتصادی روش‌‌های طراحی مناسب تهویه صنعتی و بهداشتی و همچنین بهداشت صنعتی از طریق استفاده از اصول، استانداردها و مقررات پذیرفته شده بین‌اللملی است. سیستم های تهویه، ایجاد و کنترل کننده هوای مناسب محیط کاری است و در صورتیکه به صورت درست طراحی و نگهداری شوند، در محدوده قیدهای مقرر شده در استانداردها برای سطح آلودگی هوا و مصرف انرژی عمل خواهند نمود. در این همایش، اصول ایجاد جریان هوا، چگونگی کنترل آلودگی هوا و چگونگی طراحی و تست سیستم ها ارائه خواهد شد. در کارگاه های آموزشی مرحله به مرحله طراحی سیستم های مختلف آموزش داده خواهد شد. مهندسین چگونگی انتخاب و طراحی صحیح فنها، هودها، محاسبه حجم هوای لازم و حداقل سرعت در کانال‏ها، ابعاد گیری کانال‏ها، محاسبه افت فشار سیستم، انتخاب فیلترها و دیگر مباحث مرتبط با تهویه و بهداشت صنعتی را آموزش خواهند دید. در دوره های ارائه شده، مهندسین درک صحیحی از طراحی، کارآئی و راندمان سیستمهای تهویه صنعتی خواهند یافت.

سومین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی، در آذرماه سال 1391 توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و مورد استقبال گسترده اساتید، متخصصان و کارشناسان صنایع مختلف قرار گرفت. اکنون دانشگاه صنعتی شریف مفتخر است تا با برگزاری «چهارمین همایش تهویه و بهداشت صنعتی» همزمان با "سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی" در مهرماه سال 1393 در جهت دستیابی به اهداف همایش از جمله تببین و تعریف دانش تهویه صنعتی و معرفی اهمیت این دانش به صنایع و سازمان­های مرتبط کمک و همچنین بهبود وضعیت سلامت کار در کشور گام بردارد.

دکتر حسین افشین

عضو هیات علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

1 2 3 4 5