برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 طراحی انواع مختلف سیستم تهویه برای پارکینگ های بزرگ
1393-07-27 13:30-17:30
30
2,000,000 ریال
جناب آقای دکتر جانی
2 گرمایش و سرمایش با انرژی پاک و تجدید پذیر زمین
1393-07-27 08:30-12:30
40
2,000,000 ریال
جناب آقای دکتر حمید رضائیان یزدی
3 تهویه موضعی درفرآیندهای حرارتی
1393-07-27 13:30-17:30
40
2,000,000 ریال
جناب آقای دکتر امیرحسین متین
4 مبانی طراحی سیستم تهویه تونل های راه
1393-07-27 08:30-12:00
40
2,000,000 ریال
جناب آقای دکتر بهزاد نیکنام
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
1 2 3 4 5