تمدید مهلت ارسال مقالات تا 15 اسفند ماه 1392
1392-11-19
تمدید مهلت ارسال مقالات تا 15 اسفند ماه 1392

بدینوسیله ضمن تشکر از نویسندگانی که مقالات خود را در تاریخ مقرر ارسال نمودند، به اطلاع می رساند با توجه به درخواست های واصله به دبیرخانه همایش و هم زمانی مهلت ارسال خلاصه مقالات با امتحانات پایان ترم، دبیرخانه همایش مهلت ارسال خلاصه مقالات را تا 15 اسفند ماه تمدید نمود. لازم به ذکر است این مهلت قابل تمدید نیست و از علاقه مندان به ارسال مقاله خواهشمند است در مهلت تمدید شده اقدامات لازم را انجام دهند.

1 2 3 4 5