نشست " چالش های پیش روی صنعت تاسیسات در مواجه با بحران کم آبی"
1393-06-18
نشست " چالش های پیش روی صنعت تاسیسات در مواجه با بحران کم آبی"

به اطلاع می رساند نشست " چالش های پیش روی صنعت تاسیسات در مواجه با بحران کم آبی"  با حضور:

ü     نماینده سازمان نظام مهندسی کشور

ü      دبیر انجمن صنعت تاسیسات ایران

ü     نماینده انجمن مهندسان مشاور

ü      نماینده موسسه استاندار

ü     نماینده سازمان مهندسی آب و فاضلاب

ü     نماینده BHRC

ü      و رئیس همایش

در تاریخ شنبه 26/07/93  برگزار می­گردد.

1 2 3 4 5