قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی زمین گرمایی
1393-07-15

به اطلاع ثبت نام کنندگان و علاقمندان برای شرکت در کارگاه زمین گرمایی میرساند این کارگاه در صبح روز دوم همایش (27/07/93) از ساعت 8:30 الی 12:30 برگزار میگردد.

دانلود اطلاعات کارگاه

دانلود رزومه جناب آقای دکتر یزدی

1 2 3 4 5