نقشه نمایشگاه بین المللی به همراه سالن های برگزاری همایش
1393-07-24
نقشه نمایشگاه بین المللی به همراه سالن های برگزاری همایش

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در همایش میرساند که غرفه پذیرش در کنار سالن برگزاری مراسم افتتاحیه در سالن کنفرانس شماره 1 مستقر میباشد. همکاران ما در درب های مشخص شده در نقشه ذیل مستقر بوده و هماهنگی های لازم برای حضور شرکت کنندگان محترم را فراهم میکنند.

1 2 3 4 5