برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

قبل از
1392-12-28

1,500,000

ریال
بعد از
1392-12-28

2,000,000

ریال
این نوع عضویت نیاز به ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر داشته و متقاضی پس از تایید آن می تواند جهت حضور در همایش، ثبت نام نماید.

شرکت کننده آزاد

قبل از
1392-12-28

3,000,000

ریال
بعد از
1392-12-28

4,000,000

ریال

نویسنده

1,500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.