برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1392-12-28
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1392-12-28
2,000,000 ریال
این نوع عضویت نیاز به ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر داشته و متقاضی پس از تایید آن می تواند جهت حضور در همایش، ثبت نام نماید.
2
تا تاریخ 1392-12-28
3,000,000 ریال
پس از تاریخ 1392-12-28
4,000,000 ریال
3
1,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
1 2 3 4 5